Erfpacht onder vuur

Erfpacht voor werklocaties: voor- en nadelen op een rij

Erfpacht voor werklocaties: voor- en nadelen op een rij Theo Föllings brak onlangs een lans voor erfpacht en ook Reinoud Fleurke refereerde op Stadszaken aan het erfpacht-instrument. Toeval of niet, Deloitte berichtte vorige week dat erfpacht een vlucht heeft genomen. Maar is erfpacht wel zo ideaal? 5 vragen aan Deloitte-partner Frank ten Have. 1. Theo […]

Erfpacht onder vuur

Juridische grondslagen bij de waardering van erfpacht in het landelijk gebied

Juridische grondslagen bij de waardering van erfpacht in het landelijk gebied, Ir. M. de Koe in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6977 Samenvatting / deel van de conclusies: Op basis van de analyse van twee belangrijke juridische uitgangspunten, afgezet tegen de gangbare waarderingspraktijk bij erfpacht, is getracht de gangbare waarderingsmethoden voor erfpacht in het landelijk gebied onder […]

Erfpacht onder vuur

Verticale splitsing van erfpacht uitgespit

Bron: Verticale splitsing van erfpacht uitgespit, Mr. J.R. Koenecke in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6958 Op grond van het vorenstaande kom ik, (Mr. J.R. Koenecke red.)  tot de volgende conclusies: – verticale splitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat sprake is van een overdracht of toedeling; – verticale splitsing heeft tot gevolg dat (ten minste) […]

Erfpacht onder vuur

Erfpacht: voer voor specialisten?

Erfpacht: voer voor specialisten?, Mr. H.K. Nijkamp in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016/7103 Deel van de conclusie: Erfpacht is complex, maar ten dele omdat het niet duidelijk in voor iedereen begrijpelijke termen wordt uitgelegd. Een gebrek aan communicatie en transparantie leidt ertoe dat mensen – inderdaad onaangenaam – verrast worden als de brief met de nieuwe […]

Erfpacht onder vuur

Artikel over proefschrift flexibiliteit van het recht van erfpacht

Bron: De flexibiliteit van het recht van erfpacht, Proefschrift van mr. F.J. Vonck, door: Mr. H. Stolz in het Maandblad voor Vermogensrecht, nummer 1, 2015