Erfpacht onder vuur

BNR: Erfpacht in opkomst

Erfpacht: het klinkt als iets van vroeger, maar gemeenten maken er vaker gebruik van. En het kan interessant zijn voor starters op de woningmarkt.

Maar de erfpacht, die in 1896 uit socialistisch principe is ingevoerd, kent ook haken en ogen, zegt Boelhouwer: ‘Neoliberale politici moeten er niks van hebben, want je bent niet volledige eigenaar van de grond. En er zit een canon aan, dus de huur die je betaalt voor de grond wordt soms aangepast. Daar is niet altijd even zorgvuldig mee omgegaan. Plots moet je ineens meer betalen, dat is omzeilen van de regels. Dan kun je voor vervelende verrassingen komen te staan.’

Bron en meer informatie: BNR Webredactie, 4 augustus 2016
Erfpacht in opkomst

Erfpacht onder vuur

Erfpacht in Rotterdam

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de gemeenteraad van Rotterdam de  erfpacht ingevoerd bij de uitgifte van grond. Het doel was enerzijds sturing te geven aan het gebruik van de grond en anderzijds de prijsontwikkelingen van de grond aan de gemeenschap te laten toevloeien. Inmiddels is sinds 2002 deze visie bijgesteld en heeft de gemeenteraad besloten grond alleen nog in eigendom te leveren of, in sommige gevallen, in eeuwigdurende erfpacht.

Het Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam verhuurt terrein in de haven aan bedrijven en geeft terrein in erfpacht uit. Schepen die de haven aandoen, betalen havengelden. Het Havenbedrijf gebruikt deze inkomsten om te investeren in het haven- en industriecomplex, maar ook om te kunnen voldoen aan verplichtingen als rente en aflossingen. Het Havenbedrijf is een overheids-NV. Jaarlijks draagt het Havenbedrijf een deel van zijn winst af aan zijn aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en het Rijk.