Erfpacht onder vuur

Presentatie van Edwin Markus over Erfpacht in Rotterdam

Deze presentatie had u nog van ons te goed. Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met:

Edwin Markus

Dorpsstraat Oost 28
2991 CR Barendrecht

0180 – 690 577
06 – 53 738 703
info@markus.nl

Downloaden (PDF, 1.24MB)

Erfpacht onder vuur

Erfpacht onder vuur

Erfpacht onder vuur

AMSTERDAM – De hervorming van het gehate erfpachtsysteem is volop bezig. Een groeiende groep huizenbezitters maakt zich grote zorgen om de rekening, die bij hen wordt neergelegd. Het Actiecomité Verontruste Erfpachters bereidt een hete herfst voor.
Lees meer

Erfpacht onder vuur

Gemeenten maken steeds vaker gebruik van erfpacht

Gemeenten maken steeds vaker gebruik van erfpacht

Gemeenten maken steeds vaker gebruik van erfpacht. Dat kan interessant zijn, voor starters op de woningmarkt, voor huishoudens met een lager inkomen, maar ook voor bedrijven. Dat zegt Frank ten Have, partner bij Deloitte Real Estate, in een interview met BNR. Lees meer

Erfpacht onder vuur

Melkveehouders vaker in erfpacht

Melkveehouders vaker in erfpacht
Vastgoedorganisaties krijgen vaker grond van melkveehouders aangeboden om meer liquide middelen te krijgen. Het is steeds meer uit noodzaak.

Erfpachtfinanciering is een financieringsvorm waar een deel van de Nederlandse landbouw mee bekend is. Met name in de noordelijke akkerbouwgebieden komt dit veelvuldig voor. De laatste jaren hebben ook melkveehouders deze manier van financieren leren kennen. Uit de jaarverslagen van grondbeleggingsmaatschappij Fagoed blijkt het aandeel melkveehouderij in 5 jaar te zijn gestegen van 30% in 2010 naar 41% in 2015. Fagoed heeft in totaal ruim 4.500 hectare in eigendom en uitgegeven in erfpacht.

Bron en meer informatie: deboerderij.nl, 22 augustus 2016

Erfpacht onder vuur

Erfpacht voor werklocaties: voor- en nadelen op een rij

Erfpacht voor werklocaties: voor- en nadelen op een rij

Theo Föllings brak onlangs een lans voor erfpacht en ook Reinoud Fleurke refereerde op Stadszaken aan het erfpacht-instrument. Toeval of niet, Deloitte berichtte vorige week dat erfpacht een vlucht heeft genomen. Maar is erfpacht wel zo ideaal? 5 vragen aan Deloitte-partner Frank ten Have.

1. Theo Föllings pleit in een artikel op Stadzaken.nl voor de (her)invoering van erfpacht als voorwaarde voor circulaire gebiedsontwikkeling. Zie u dat ook zo?

‘Daar is wel iets voor te zeggen, maar er zit ook een keerzijde aan het verhaal. Elke beperkende factor die je in de erfpachtvoorwaarden opneemt, kan belemmerend zijn voor de afzet. Veel bedrijven blijven een negatieve connotatie hebben bij erfpacht. Het wordt gezien als een tikkende tijdbom die de gemeente kan laten afgaan als de canon is afgelopen, ze kan een nieuwe prijs vaststellen die in theorie 10 of wel 20 keer over de kop kan gaan. In beginsel kan de gemeente de grond na afloop van de erfpachtperiode terugclaimen en allerlei eisen stellen ten aanzien van het gebruik.

Vanwege deze en andere onzekerheden is erfpacht in een kwaad daglicht komen te staan. Daarom hebben we in 2013 gepleit voor de invoering van een publieksvriendelijke erfpacht. Dat betekent dat: de keuze voor erfpacht bij de koper ligt; de afnemer van een kavel te allen tijde de erfpacht mag afkopen; er helderheid en zekerheid is rondom de canonontwikkeling en er dus geen grondwaardeherzieningen plaatsvinden, wat feitelijk neerkomt op een eeuwigdurende erfpacht.’

Bron en meer informatie: Erfpacht voor werklocaties: voor- en nadelen op een rij, 5 augustus 2016

Erfpacht onder vuur

Aantal nieuwbouwwoningen met erfpacht stijgt

Tussen 2013 en 2016 zijn bijna 28.000 woningen uitgegeven in erfpacht. Dat komt neer op een op de tien nieuwbouwwoningen. En is toename van 5 % volgens Deloitte Real Estate, die de cijfers van het Kadaster bestudeerde.

Dat schrijft Binnenlands Bestuur.

Vooral in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn woningen op erfpachtgrond gebouwd. Maar ook middelgrote en kleine gemeenten hebben meer percelen met woonfunctie in erfpacht uitgegeven. Eind 2015 hebben 270 van de 390 gemeenten erfpacht toegepast. In 2013 waren dat 255 van de 408 gemeenten.

Bron en meer informatie: Nieuwbouwijzer.nl, 8 augustus 2016

Erfpacht onder vuur

Kapelle wil bedrijven behouden met erfpacht

De gemeente Kapelle voert erfpacht in op het bedrijventerreinen Smokkelhoek en Choorhoek. Tot en met maandag kon er op de bedrijventerreinen alleen grond worden aangekocht.

Vervuilde grond

De gemeente Kapelle is vorig jaar begonnen met erfpacht voor woningen. Wethouder Evert Damen wilde dat toen nog niet doen voor bedrijven. “We waren bang om opgezadeld te worden met vervulde grond als er een bedrijf vertrekt. Bij nader inzien zijn de zorgen toch minder relevant. Bedrijven worden namelijk door milieuvergunningen al gedwongen om maatregelen te nemen. Daarbij is er een strenge controle op de naleving van de gestelde regels.”

Bron en meer informatie: Omroep Zeeland, 8 augustus 2016

Erfpacht onder vuur

Erfpacht in Rotterdam

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de gemeenteraad van Rotterdam de  erfpacht ingevoerd bij de uitgifte van grond. Het doel was enerzijds sturing te geven aan het gebruik van de grond en anderzijds de prijsontwikkelingen van de grond aan de gemeenschap te laten toevloeien. Inmiddels is sinds 2002 deze visie bijgesteld en heeft de gemeenteraad besloten grond alleen nog in eigendom te leveren of, in sommige gevallen, in eeuwigdurende erfpacht.

Het Havenbedrijf

Havenbedrijf Rotterdam verhuurt terrein in de haven aan bedrijven en geeft terrein in erfpacht uit. Schepen die de haven aandoen, betalen havengelden. Het Havenbedrijf gebruikt deze inkomsten om te investeren in het haven- en industriecomplex, maar ook om te kunnen voldoen aan verplichtingen als rente en aflossingen. Het Havenbedrijf is een overheids-NV. Jaarlijks draagt het Havenbedrijf een deel van zijn winst af aan zijn aandeelhouders, de gemeente Rotterdam en het Rijk.

Erfpacht onder vuur

Eeuwigdurende erfpacht!

De Reimenswaalse gemeenteraad heeft afgelopen maand de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 vastgesteld. Ook voor de bedrijfsterreinen (net als voor woningen) is het nu mogelijk een overeenkomst af te sluiten voor eeuwigdurende erfpacht.

Lees meer->>>

Bron: Zeelandblog.nl, 14 juni 2016

Erfpacht onder vuur

Eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw in Amsterdam een feit

Amsterdam gaat nieuwbouwgrond in het vervolg uitgeven op basis van eeuwigdurende erfpacht. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Later dit jaar volgt een besluit over een overstapregeling voor eigenaren van bestaande woningen op erfpachtgrond.

Lees meer ->>>

Bron: FD.nl, 23 juni 2016