Juridische grondslagen bij de waardering van erfpacht in het landelijk gebied

Juridische grondslagen bij de waardering van erfpacht in het landelijk gebied, Ir. M. de Koe in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6977

Samenvatting / deel van de conclusies:

Op basis van de analyse van twee belangrijke juridische uitgangspunten, afgezet tegen de gangbare waarderingspraktijk bij erfpacht, is getracht de gangbare waarderingsmethoden voor erfpacht in het landelijk gebied onder één noemer te brengen in een waarderingsmodel. Deze twee uitgangspunten zijn:
1. De beperking van het genot van de erfpachter (depreciatie).
2.  De splitsing tussen grond en opstal.
De waardering bij erfpacht in het landelijk gebied geschiedt vaak niet op basis van gerealiseerde transacties vanwege het ontbreken van voldoende vergelijkingstransacties. De waarde wordt afgeleid van de volle eigendom en berekend op basis van economische formules.

Downloaden (PDF, 81KB)