Erfpacht onder vuur

Verticale splitsing van erfpacht uitgespit

Bron: Verticale splitsing van erfpacht uitgespit, Mr. J.R. Koenecke in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6958

Op grond van het vorenstaande kom ik, (Mr. J.R. Koenecke red.)  tot de volgende conclusies:
– verticale splitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat sprake is van een overdracht of toedeling; – verticale splitsing heeft tot gevolg dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan;
– verticale splitsing gaat gepaard met de rechtshandelingen opzegging of afstand (en aanvaarding) van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe  erfpachtrechten;
– verticale splitsing heeft een aantal, soms, onwenselijke gevolgen;
– indien voor verticale splitsing toestemming benodigd is, dient de (bloot-)eigenaar partij te zijn bij de akte van verticale splitsing.

 

Downloaden (PDF, 54KB)

Erfpacht onder vuur

Eeuwigdurende erfpacht!

De Reimenswaalse gemeenteraad heeft afgelopen maand de Algemene voorwaarden voor de uitgifte van bedrijfsterrein Reimerswaal 2016 vastgesteld. Ook voor de bedrijfsterreinen (net als voor woningen) is het nu mogelijk een overeenkomst af te sluiten voor eeuwigdurende erfpacht.

Lees meer->>>

Bron: Zeelandblog.nl, 14 juni 2016

Erfpacht onder vuur

Eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw in Amsterdam een feit

Amsterdam gaat nieuwbouwgrond in het vervolg uitgeven op basis van eeuwigdurende erfpacht. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Later dit jaar volgt een besluit over een overstapregeling voor eigenaren van bestaande woningen op erfpachtgrond.

Lees meer ->>>

Bron: FD.nl, 23 juni 2016

Erfpacht onder vuur

Erfpacht: afkopen, of elk jaar betalen?

Vier vragen over nieuw erfpachtstelsel Amsterdam

Het erfpachtbesluit dat de Amsterdamse gemeenteraad woensdag neemt, gaat over vele miljarden en raakt zeker honderdduizend huizenbezitters. Slechts weinigen begrijpen het.

Lees meer->>>

Bron: Volkskrant, 22 juni 2016

Erfpacht onder vuur

Erfpacht: voer voor specialisten?

Erfpacht: voer voor specialisten?, Mr. H.K. Nijkamp in: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2016/7103

Deel van de conclusie:

Erfpacht is complex, maar ten dele omdat het niet duidelijk in voor iedereen begrijpelijke termen wordt uitgelegd. Een gebrek aan communicatie en transparantie leidt ertoe dat mensen – inderdaad onaangenaam – verrast worden als de brief met de nieuwe canon op de mat valt. Aan de andere kant mag het toch geen verbazing wekken dat bij een object dat 50 of 75 jaar geleden werd verkocht voor 25.000 guldens en nu voor € 250.000 van de hand gaat ook een andere vergoeding voor de grond hoort.

Downloaden (PDF, 77KB)

Erfpacht onder vuur

Artikel over proefschrift flexibiliteit van het recht van erfpacht

Bron: De flexibiliteit van het recht van erfpacht, Proefschrift van mr. F.J. Vonck, door: Mr. H. Stolz in het Maandblad voor Vermogensrecht, nummer 1, 2015

Downloaden (PDF, 576KB)