“Het erfpachtstelsel in Rotterdam belemmert de vestiging van meer bedrijven aldaar. Hierdoor komen er onder andere minder arbeidsplaatsen beschikbaar en vindt er minder economische activiteiten plaats in de stad dan mogelijk is.”

Edwin Markus, Markus Makelaardij

“Vele ondernemers vinden al lang, dat erfpacht in de gemeente Rotterdam – en dan vooral in het havengebied – niet meer van deze tijd is. Vaak bereikt ons het verzoek, dat ondernemers hiervan af willen. Wij zijn het zeker en al langer dit met deze ondernemers eens. Om die reden willen wij ons standpunt hierover – namens onze leden – kenbaar maken en willen wij als vereniging ROB een krachtig en duidelijk geluid laten horen bij de gemeentelijke instanties die hierover gaan.”

Jan Dirk van Bennekum, Ondernemer en voormalig voorzitter van de B.O.R. (Belangengroep Ondernemingen Rotterdam en Omstreken)

“Einde erfpacht is einde eigendom…”

Citaat tijdens bijeenkomst Zomer -BBQ ROB 30 juni 2016 j.l.