Verticale splitsing van erfpacht uitgespit

Bron: Verticale splitsing van erfpacht uitgespit, Mr. J.R. Koenecke in Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 2013/6958

Op grond van het vorenstaande kom ik, (Mr. J.R. Koenecke red.)  tot de volgende conclusies:
– verticale splitsing moet ook mogelijk zijn zonder dat sprake is van een overdracht of toedeling; – verticale splitsing heeft tot gevolg dat (ten minste) twee nieuwe erfpachtrechten ontstaan;
– verticale splitsing gaat gepaard met de rechtshandelingen opzegging of afstand (en aanvaarding) van het oude erfpachtrecht onder gelijktijdige vestiging (en aanvaarding) van de nieuwe  erfpachtrechten;
– verticale splitsing heeft een aantal, soms, onwenselijke gevolgen;
– indien voor verticale splitsing toestemming benodigd is, dient de (bloot-)eigenaar partij te zijn bij de akte van verticale splitsing.

 

Downloaden (PDF, 54KB)